Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door een ongeluk of ziekte kan het zijn dat u niet meer (volledig) kunt werken. Dat is uiteraard bijzonder vervelend. Zeker nu de overheid ervan uit gaat dat de zelfstandig ondernemer zelf moet zorgen voor bescherming van zijn inkomen. De Waz (Wet arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) is in verband hiermee per 01-08-2004 afgeschaft. Dit betekent dat indien een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt er geen sprake meer is van een wettelijke uitkering.

                                                    

Wat kan een zelfstandige hiertegen ondernemen?

  • Niets doen
    U draagt dan het volledige arbeidsongeschiktheidsrisico zelf! U bespaart uzelf de kosten van de premie maar de risico`s zijn enorm. Heeft u geen eigen vermogen achter de hand of geen partner met een baan dan valt u bij arbeidsongeschiktheid in de bijstand.

De gemeente kan een bijstandsuitkering echter weigeren of korten op grond van “verwijtbare nalatigheid”. Dit omdat er geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid is afgesloten terwijl hiervoor wel de mogelijkheid was. Daarnaast vervalt het recht op bijstand wanneer men een eigen woning of ander vermogen heeft of als de eventuele partner inkomsten verdient boven het sociaal minimum. Wanneer men wel voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt, geldt voor de ondernemer sollicitatieplicht. Dit geldt ook voor de partner. Kan de ondernemer niet solliciteren om gezondheidsredenen dan verschuift de sollicitatieverplichting naar de partner.

  • Een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) afsluiten
    De meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden maximale mogelijkheden om een verzekering af te stemmen op uw wensen. U bepaalt zelf welk deel van uw inkomen u wilt beschermen. Vuistregel is: 80% van uw fiscale inkomen. Maar natuurlijk mag u een lager bedrag verzekeren. Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u een offerte? Bel 074 - 3 777 002 

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer