Zakelijk - Aansprakelijkheidsverzekering

Als u tijdens uw werkzaamheden – door uw schuld – schade veroorzaakt aan iemand anders, dan bent u daarvoor wettelijk aansprakelijk (deze aansprakelijkheid valt niet onder uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). Dit wil zeggen: u moet de schade vergoeden. Zo’n voorval kan zwaar in de papieren lopen. Er zijn genoeg schadegevallen denkbaar: een klant bezeert zich aan uw bedrijfsmatig gebruikte zaken of erger de klant raakt hierdoor arbeidsongeschikt, u breekt tijdens uw werkzaamheden bij een klant thuis een ruit, u brengt schade toe aan uw gehuurde bedrijfspand, er valt een vat met milieubelastende vloeistof, één van uw werknemers raakt gewond tijdens de werkzaamheden. Dan praten we over schrikbarend hoge bedragen.

Wat is en wie zijn verzekerd?
De AVB vergoedt de letsel-, zaak- en gevolgschade aan derden als die wordt veroorzaakt door:
• u als verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid (verrichte werkzaamheden)
• uw ondergeschikten
• meewerkende huisgenoten en familieleden

Motorrijtuigenrisico werkgevers
Inkomstenderving
Bij langdurige ziekte of (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever na 2 jaar de arbeidsovereenkomst verbreken. Men zal dan aangewezen zijn op een WIA-uitkering (voorheen WAO). Er bestaat echter een reële kans dat met deze WIA-uitkering bijv. de hypotheeklasten niet meer te dragen zijn, met alle gevolgen van dien (huisverkoop!).

Stel dat uw personeel met uw motorrijtuig, of tijdens werktijd met zijn eigen auto werkzaamheden voor u verricht, een ongeluk veroorzaakt waardoor er letstel aan hemzelf of aan de tegenpartij ontstaat. U draait dan, als werkgever, voor de hiervoor geschetste kosten op.

U kunt dit motorrijtuigenrisico voor werkgevers, verzekeren middels een aanvulling op uw Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. (Dit risico is tevens af te dekken via een Schadeverzekering Inzittenden, u kunt uw werknemer echter niet verplichten een dergelijke verzekering af te sluiten.)

Gewoon doen!
Een AVB biedt bescherming voor de voortgang van uw bedrijf en is daarom een ‘must’ voor elke ondernemer.

Wilt u meer informatie of een offerte? Bel 074 - 3 777 002  

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer