Bedrijfsmiddelen

U kunt uw winkel, opslagruimte, garagebox, kantoorpand etc. met inventaris en voorraad onderbrengen op verzekering voor bedrijfsmiddelen. Wij kijken voor u bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen welke verzekering het best aansluit bij uw wensen.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verzekeringen voor:

Bedrijfspand
Een dekking voor financiële gevolgen door schade aan uw eigen zakenpand, of dit nu een winkel, opslagruimte of kantoor is, door o.a. brand, glasbreuk, ontploffing, inbraak etc.

Wij adviseren u om altijd de fundering en indexering mee te verzekeren.

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om het pand, na totale verwoesting, in dezelfde staat, opnieuw te bouwen. Dit bedrag is vaak terug te vinden in een taxatierapport en anders te herleiden via een herbouwwaardemeter.

Wilt u meer informatie of een offerte? Bel 074 - 3 777 002

Inventaris
Uw inventaris heeft vaak een hogere waarde dan u denkt. De financiële gevolgen door schade aan uw kantoormeubilair, winkelrekken, maar ook het huurdersbelang kunt u met een inventarisverzekering in elk geval tot een minimum beperken. Er is dekking voor schade door o.a. brand, diefstal, blikseminslag, gewelddadige beroving etc.

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de nieuwwaarde van uw inventaris.

Wilt u meer informatie of een offerte? Bel 074 - 3 777 002

Voorraad
Deze verzekering is bedoeld voor uw handelswaar (die telkens vervangen wordt). De waar is verzekerd in de opslagruimte maar kan tevens verzekerd worden tegen brand(gevolg)schade tijdens het tijdelijk verblijf elders.

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op vervangingswaarde of marktwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van, naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardige zaken.

Goederentransport
Deze verzekering biedt dekking tegen allerlei risico’s die u loopt tijdens het transport (incl. laden en lossen) van uw goederen en de voor uw handel benodigde inventaris zoals losse weegschalen, messen e.d. Diefstal is gedekt tijdens de gebruikelijke werkuren (na braak aan het afgesloten vervoermiddel). Buiten de gebruikelijke werkuren dient het vervoermiddel gestald te zijn in een deugdelijk afgesloten stenen / hard gebouw, diefstal is dan alleen gedekt indien er sprake is van braakschade aan dit gebouw.

Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op de inkoopwaarde van de maximale hoeveelheid goederen die u met de wagen vervoert.

Wilt u meer informatie of een offerte? Bel 074 - 3 777 002

goedkope verzekeringen afsluiten - © 2009 rifra.nl - sitemap - disclaimer